What a Wonderful World !
Views and Impressions collected on travels

 
960417136
960417136
Ten Thousand Buddah Monastry
Hongkong
 
960417134
960417134
Ten Thousand Buddah Monastry
Hongkong
 
960416119
960416119
Star Ferry
Hongkong
 
960415202
960415202
Sculpture Walk
Hongkong
 
960414109
960414109
Karaoke Clubs in Nathan Road
Hongkong
 
951123123
951123123
Sculpture in Vatikan
Roma
 
951121209
951121209
Colosseo
Roma
 
951121208
951121208
Colosseo
Roma
 
prev    1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  - 13  next  
Last Update:    2016-03-28     Copyright:    Friedemann Rößler, Stuttgart